IHPP tarafindan onaylanan Systematic Strategic Planning uluslararasi yayin kurulusu Taylor & Francis tarafından Dünya genelinde piyasaya çıktı