Bizden Haberler

Süreç İyileştirme; Performans Ölçümü; Tedarik Zinciri & Kaynak Yönetim Sistemleri

 

Müşterilerimizin, esas olarak, müşteri hizmeti, maliyetler, verimlilik, döngü süresi, vb. konuları iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz. Çapraz-fonksiyonlu süreçlerin performansını yükseltmek için, müşterilerimize aşağıdaki süreçlerde yardım ediyoruz:

 

 • Ürün geliştirme, mühendislik ve uygulama
 • Pazarlama, satış ve müşteri yönetimi
 • Tahminleme ve planlama
 • Üretim ve sipariş tamamlama
 • Üretim planlama ve envanter yönetimi
 • Dağıtım ve lojistik
 • Değişim ve konfigürasyon kontrolü
 • Tedarik zinciri sistemi
 • Malzeme ve tedarikçi yönetimi
 • Kaynak yönetimi
 • Proje ve program yönetimi
 • İş planlaması
 • Bilgi sistemleri geliştirme
 • Diğer menfaatkarlar ve ticari ortaklıkları içeren ilgili hayati süreçler

 

İş süreçlerinin yeniden yapılandırılmasındaki yaklaşımımız ve takımınıza adil ve doğru performans ölçümü yaratma konusundaki yardımımız bağımsız ve önyargısızdır. Hizmetimiz esnasında yöntemlerimizi açıkca paylaşıyoruz. Görevimiz, müşterilerimize işletme operasyonlarında önemli iyileştirmeleri analiz etme ve uygulamalarında, ve ihtiyaçlarını en iyi karşılayan ölçüm sistemlerini kurmalarında yardımcı olmaktır.

Organizasyonunuzun her seviyesi ile çalışabiliriz. Ekibimiz, iyileştirmenin her safhasında (keşif, planlama ve gerekçeleme, detaylı tasarım, ve uygulama) size yardımcı olacaklardır. High Performance Concepts Inc. tarafından geliştirilmiş güçlü MAXiT yöntemimizi ve her müşteri durumuna göre ayarlanan çeşitli teknikleri kullanıyoruz. Ayrıca, özel uzmanlık gerektiren işletme operasyonlarının detaylı analizleri için, işletme ve teknik konulardaki uzmanlardan oluşan uluslararası ilişkiler ağına ve “en iyi uygulamalar” dan oluşan araştırma dosyalarına sahibiz. Konu ile ilgili özel hizmetlerimiz:

 

 • Stratejik Planlama: Kurum stratejileri ve iş planlarının belirlenmesi ve dökümantasyonu, ve performans ölçümlerine etkisi. Kritik işletme süreçlerine, sorun ve fırsatlarla olan ilişkilerine açıklık getirmek. Karar analizleri: Odaklanma veya misyon; ne kadar iyileştirme gerekiyor; en çok iyileştirmeye hangi süreçler ihtiyaç duyuyor; vs.
 • Ekiplerin ve Projelerin Oryantasyonu: Kritik husus ve güçleri tanımlamak. Proje hedefleri ve kapsamını geliştirmek. Yönetimin oryantasyonu ve desteğini kazanmak. Proje ekipleri ve iş planları geliştirmek. Proje ekibini özel analitik ve performans ölçüm tekniklerleri hususunda eğitmek.
 • Fırsat Belirleme: Müşteri ihtiyaçları, işletme hedefleri, süreçler, ürünler ve hizmetler arasındaki ilişkiler. Beyin fırtınası toplantıları. Karşılaştırmalı değerlendirme. Veri toplamak. Sorun tanımlamak. İyileştirme fırsatlarının önem sırasına göre derecelendirilmesi. Önemli alternatiflerin incelenmesi.
 • Süreç ve Sistem Tasarımı: Şirket ofisinden üretim sahasındaki fonksiyonlara kadar iş süreçlerinin ve prosedürlerin incelenmesi ve iyileştirilmesi. Süreç ihtiyaçlarının tanımlanması. Alternatif tasarımların belirlenmesi ve değerlendirilmesi. İş süreçlerinin hız ve etkinlik için yeniden yapılandırılması. İyileştirmenin süreç, çalışanlar, bilgi ve teknoloji boyutlarının entegre edilmesi. Tercih edilen alternatifin seçilmesi.
 • Organizasyonel Planlama: Planlanan hacim ve iş süreçlerine uygun yapıların ve norm kadroların değerlendirilmesi ve kurulması.
 • Performans Ölçümleri: İşletme durumu ve süreç operasyonel etkinliğinin uygun ölçümlerinin tanımlanması ve uygulanması. İlerlemenin ölçülmesi ve performans referans hatlarının oluşturulması.
 • Performans Ölçümleri, Veri Toplama ve Raporlamanın Değerlendirilmesi ve Tasarımı: Mevcut kişisel ve grup performans ölçümleri, veri toplama ve raporlamanın anlaşılması ve değerlendirilmesi. Değerlendirmemiz, etkinlik, karmaşıklık, boşluk, çakışmalar, fazlalıklar ve eksiklikleri kapsamaktadır. Ölçülmesi gerekeni belirlemek için, aktivitelerin, süreçlerin ve sonuçların örtüştürülmesi. Her ölçü için, "kim, ne, ne zaman, nerede, neden ve nasıl" ın tanımlanması. İstenilen raporlar ve destekleyen verinin tanımlanması. Verinin incelenmesi. Her yeni ölçümün referanslandırılması, denenmesi ve uygulanması için prosedür hazırlanması.
 • Referanslandırma: Mevcut performansın bağımsız ve doğru rakamsallandırılması. İş örneklemesi, zaman etüdü, çalışanlar ile veri toplama, bilgisayar verisi ve yönetim raporlarından bilgi toplanması ve analizi.
 • İletişim: Menfaatkarların bağlılığı konusundaki riski minimize etmek ve başarıyı maksimize etmek için planlama ve uygulama.
 • Program Yönetimi ve Diğer Değişimlerle Entegrasyonu: İyileştirme projelerinin bağlantısını ve koordinasyonunu sağlamak. Süreç ve performans iyileştirmeleri ile çalışanlar/organizasyon, bilgi sistemleri, ve teknoloji değişimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak. Yeniden yapılandırma ve performans ölçüm gayreti ile sürekli iyileştirme, güçlendirme, toplam kalite yönetimi, ... gibi mevcut programları entegre etmek.
 • Uygulama Planlaması: Değişimi gündeme getirmek ve uygulamak için, birilerinin kimin ve neyin değişeceğine, ve bu değişikliğin ne zaman, nerede, ne için, ve nasıl oluşacağına karar vermesi gerekir. Plan, test, eğitim ve ölçümlerin uygulanmasını içerir.
 • Proje Yönetimi: Uygulama boyunca, yukarıda belirtilen hususların koordinasyonuna ek olarak şirket, tedarikçi, ve danışman kaynaklarının koordinasyonuna destek olmak. Bütçe ve zaman sınırları içinde yüksek kaliteli sonuçlar almak için projeyi yönetmek.
 • Kaynak Planlama ve Gerekçeleme: Yeniden yapılandırma ve performans ölçüm tekliflerinin maliyet ve faydalarını saptamak.
 • Yazılım Fonksiyonel Spesifikasyonları: Performans ölçümünü ve raporlamayı desteklemek için, sistem fonksiyonunun ve veri ihtiyaçlarınının tanımlanması. Paket yazılım seçimi veya müşteriye özel hazırlığın yönlendirilmesi için, yazılı spesifikasyonların, işlem tanımlamalarının ve özellik-fonksiyon kontrol listelerinin hazırlanması.
 • Eğitim: Kurum-içi eğitimler, iş süreçlerinin, sistemlerin ve performans ölçümlerinin yeniden yapılandırılmasında, MAXiT yönteminin nasıl kullanılacağı üzerine odaklanmıştır.

 

Gerek duyulduğunda, Süreç İyileştirime; Perormans Ölçümü; Tedarik Zinciri ve Kaynak Yönetim Sistemleri diğer hizmetlerimiz ile birlikte verilebilinir.