Bizden Haberler

Sistematik İmalat Tesisi Planlaması Sertifika Programı

 

Endüstri Tesislerinin Uzun Dönemli Verimli Planlaması

 

Endüstriyel tesislerin beş komponentinin planlanması; yerleşim planı, malzeme taşınması, iletişim altyapısı, yardımcı tesisler ve binanın kendisi. Endüstri Tesislerinin Sistematik Planlaması (SPIF), Sistematik Tesis Yerleşim Planlaması (SLP), Sistematik Malzeme Taşıma ve Elleçleme Planlaması (SHA), ve diğer konulardaki (Sistematik İletişim Altyapısı Planlaması (SCA), Sistematik Yardımcı Tesisler Planlaması (SUA), ve Sistematik Bina ve Yapı Planlaması (SBF)) yöntemler hakkında bilgi verilmektedir. Tüm yöntemler; fabrikalar, depolar, ofisler, laboratuarlar ve hastanelere uygulanabilmektedir. Tüm yöntemler sıra ile birbirine eşlik etmektedir. SPIF, SLP ve SHA Richard Muther Associates (RMA) tarafından geliştirilmiş olup, var olan tesisleri yeniden düzenlemek veya yeni tesisler tasarlamak; ve ekipman seçimi, hareket planlama ve maliyet-etkin malzeme taşıma sistemini gerçekleştirmek için tasarlanmış dünya genelinde en iyi organize edilmiş pratik yöntemler olarak kabul edilmektedir. Projeyi yöneten/yürüten ve planları hazırlayanlar için tasarlanmıştır. İçeriği, tesislerdeki önemli genişlemelere, yeni tesislerin kurulmasına, veya mevcut büyük tesislerin yeniden yapılandırılmaları ile ilgilidir. Dolayısı ile ilgili olabilecek maliyetlerin azaltılmasını ve karlılık fırsatlarını anlatmaktadır. Örnek olay çalışmaları, SPIF alanında uzmanlaşmanızı garantileyecektir.
 

 • Üst kademe yönetime tesisleri ile ilgili daha iyi karar almalarında yardımcı olmak,
 • Kıdemli yöneticileri, tesis planlaması geliştirme, inceleme ve temel yatırımları onaylama görevlerine hazır hale getirmek,
 • Tesis planlaması için organizasyon hususlarını irdelemek,
 • Yeni bir tesisin veya ilave büyümenin planlanmasındaki önemli faktörleri sorgulamak,
 • Tesis performansını arttırmak,
 • Alan kullanımının iyileştirilmesi,
 • Esneklik, uyumluluk ve miktar büyümesine imkan sağlamak,
 • Büyük tesis yatırımlarının değerinin maksimize edilmesi,
 • Temel düzenlemeler, genişlemeler ve yeni sahalar oluşturulmasının planlama ve yönetiminin geliştirilmesi,
 • Önemli sermaye projelerinde zaman tasarrufu ve dikkatsizliğin önlenmesidir.

 

Sistematik Endüstriyel Tesis Yerleşim Planlaması

 

Yerleşim düzeni ve alan planlama eğitimlerimizde, Sistematik Tesis Yerleşim Planlama (SLP) yöntemi ve bu yöntemi projelerinize nasıl uygulayabileceğiniz öğretilmektedir. SLP yöntemi; fabrikalar, depolar, ofisler, laboratuarlar ve hastanelere uygulanabilmektedir. SLP, Richard Muther Associates (RMA) tarafından geliştirilmiş olup, var olan tesisleri yeniden düzenlemek veya yeni tesisler tasarlamak için, dünya genelinde en iyi organize edilmiş ve pratik yöntem olarak kabul edilmektedir.

Malzeme ve kapasite planlarınızı, planlanmış ekipmanlarınızı, ve malzeme akışlarınızı analiz ederek, tesisler için etkin ve yalın genel ve detaylı yerleşim planını hazırlamayı öğretmektir. Alan yetersizliği yaşayanların, yeni veya farklı maddeleri üretenlerin, yeni fonksiyonları uygulayanların, veya verimliliği artırma ihtiyacı duyanların öğrenmesi gerekli konulardır.

Sunulan teknikleri, mevcut veya yakın gelecekteki tesis planlaması projeleriniz için hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Örnek olay çalışmaları, SLP alanında uzmanlaşmanızı garantileyecektir.

Projeyi yöneten/yürüten ve planları hazırlayanlar için tasarlanmıştır. İçeriği, tesislerdeki önemli genişlemelere, yeni tesislerin kurulmasına, veya mevcut büyük tesislerin yeniden yapılandırılmaları ile ilgilidir.

 

 • Kıdemli yöneticileri, tesis planlaması geliştirme, inceleme ve temel yatırımları onaylama görevlerine hazır hale getirmek.
 • Büyük tesis yatırımlarının değerinin maksimize edilmesi.
 • Temel düzenlemeler, genişlemeler ve yeni sahalar oluşturulmasının planlama ve yönetiminin geliştirilmesi.
 • Yeni bir tesisin veya ilave büyümenin planlanmasındaki önemli faktörleri sorgulamak.
 • Tesislerin performansını arttırmak.
 • Malzeme taşıma maliyetlerinin azaltılması.
 • Alan kullanımının iyileştirilmesi.
 • Esneklik, uyumluluk ve miktar büyümesine imkan sağlamak.
 • Zaman tasarrufu ve dikkatsizliğin önlenmesi.

 

Sistematik Malzeme Hareket Analizi & Sistematik Konteynır Planlama

 

Malzeme taşıma eğitimlerimizde, malzeme taşıma ve elleçleme yöntemlerini analiz etmek ve değerlendirmek için tasarlanmış dünya çapında bilinen en organize yaklaşım olan Sistematik Malzeme Taşıma ve Elleçleme Planlaması (SHA) ve Sistematik Konteynır Planlaması (SCP) öğretilmektedir. SHA ve SCP, Sistematik Tesis Yerleşim Planlaması (SLP)’ye eşlik etmektedir.

SHA, tesis içi ekipman seçimi ve hareket planlama için rehberlik yapmakta ve maliyet-etkin malzeme taşıma ve elleçleme sistemini gerçekleştirmektedir. SCP, tesis içi konteynır (taşıma ünitesi) seçimi için rehberlik yapmakta ve taşıma sistemi ve ekipmanına uygun taşıma birimini belirlemenizi sağlamaktadır.

Sunulan teknikleri, mevcut veya yakın gelecekteki projeleriniz için hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Örnek olay çalışmaları, SHA ve SCP alanında uzmanlaşmanızı garantileyecektir.


 

 • Zaman tasarrufu ve dikkatsizliğin önlenmesi.
 • Tesisin performansını arttırmak.
 • Malzeme taşıma ve elleçleme maliyetlerinin azaltılması.
 • Esneklik, uyumluluk ve miktar büyümesine imkan sağlamak.
 • Tesis performansını arttırmak,
 • Alan kullanımının iyileştirilmesi,
 • Esneklik, uyumluluk ve miktar büyümesine imkan sağlamak,
 • Alan kullanımının iyileştirilmesi.

 

Süresi 42 saat

 

Hedef Kitle

 • Tesis/Fabrika ve Üretim Müdürleri ve Mühendisleri.
 • İş Geliştiriciler ve Stratejik Planlamacılar.
 • Fabrika ve Tesis Mühendisleri.
 • Endüstri ve İmalat Mühendisleri ve Sistem Analistleri.
 • Malzeme Taşıma Mühendisleri ve Ekipman Tedarikçileri.
 • Tedarik Zinciri İyileştirme Planlamacıları.
 • Mimarlar ve Saha Planlamacıları.
 • Teknikerler.
 • Takım Liderleri

 

Dökümanlar ve Çalışma Formları
Richard Muther & Associates tarafından yayınlanmış olan “Sistematik İmalat Tesisi Planlaması” kitabında, kapsamlı bilgileri ve öğretilen yöntemlere ait örnekleri bulabilirsiniz. Ayrıca, pratik çalışma formları da, bugünkü veya yakın zamandaki projenize, hemen uygulayabilmeniz için kullanımınıza hazırdır.

 

Sertifika

Katılımcılar sertifika alma şartlarını sağlamaları durumunda, Institute of Industrial Engineers (IIE) tarafından imzalı ve onaylanmış katılım sertifikası alabileceklerdir.

Dr. Hakan Bütüner
Dr. Hakan Bütüner, TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Endüstri Mühendisliği lisans, Bilkent Üniversitesi’nden MBA. ve University of Missouri- Rolla’dan Mühendislik Yönetimi doktorasını aldı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ