Bizden Haberler

Malzeme Hareket Analizi
Eğitimin Adı Süresi (Gün)
Sistematik Malzeme Hareket Analizi & Sistematik Konteynır Planlama 2
Malzeme Hareket Analizi Çalıştayı 3


Malzeme Hareket Analizi


Taşıma olmadan hiçbir şey gerçekleşmez! Malzeme hareket yöntemleri, yerleşim düzeni operasyonlarını çalışır imalat sistemine ilişkilendirir. Tesisinizin niteliğine bağlı olarak, malzeme hareket maliyetleri toplam işletme maliyetlerinin 10-30%'u arasında yer almaktadır ve dağıtım tesislerinde daha da yüksek olabilir. Henüz çoğu tesisler bir malzeme hareket planına referanslandırılamamıştır. Yöntemler çoğunlukla kendiliğinden gelişmiş veya ekipman tedarikçileri ve danışmanlar tarafından öngörülmüştür. Yine çoğunlukla malzeme hareket mühendisliği görevine atananlar, bu alanda resmi eğitimi olmayan kişilerdir. Analizlerin eksikliği altında, birçoğu diğerlerinin yaptıklarına dayanarak "ben de" yaklaşımını benimsemektedir.

Malzeme hareketi kurslarımız, malzeme hareket yöntemlerini analiz etmek ve değerlendirmek için tasarlanmış en organize yaklaşım olan Sistematik Malzeme Hareket Analizine (SHA)'ya dayanmaktadır. Richard Muther ve Knut Haganas tarafından geliştirilen ve 40 yılı aşkın uygulamalarla birlikte rafineri edilen Sistematik Malzeme Hareket Analizi, Sistematik Tesis Yerleşim Planlamasına (SLP)’ye eşlik etmektedir. SHA'da yazılı haldedir ve dünya genelinde binlerce planlamacı tarafından kullanılmaktadır.

SHA yöntemi ile ilgili kurslarımız tesis ve depo konularına eşit ağırlık vermektedir. Aşağıdaki hususları uygulamak zorunda olanlara gerekmektedir:

 

  • Malzeme hareket ekipmanını değiştirmek, özelliklerini geliştirmek, veya ilave etmek.
  • Malzeme hareket yöntemlerini değiştirmek veya alternatif yöntemleri değerlendirmek.
  • Daha iyi malzeme akışı ve ürün hareketi için yeniden düzenleme.
  • Daha iyi malzeme hareket yöntemleri ile maliyetleri düşürmek.

 

Depo Yerleşim ve Hareket Planlaması (SSP) ve Taşıma Ünitelerinin Tasarımı ve Planlanması (SCP) alanlarında uzmanlık kurslarımız mevcuttur.