Bizden Haberler

Uretim/Operasyonların İyileştirilmesi ve Verimlilik
Eğitimin Adı Süresi (Gün)
İmalat Ortamında Verimlilik için Sistematik Planlama 4
İmalatta Verimlilik Yöntemi - Sistematik Hücresel İmalat Planlaması 2-3
Sonuc-Odakli Sistematik Iyilestirme Planlaması 2-3
Yalın 6 Sigma - Toplam Müşteri Memnuniyeti 2
5S - Üretim Alanlarında Uygulamaları 1-2
5S Tekniği ve Bürolarda Uygulamaları 1-2
Üretim Hatlarının Dengelenmesi (U-Hatlar) 1-2
KAIZEN Yaklaşımı ile Sürekli İyileştirme 1-2
4M – 5N Analizi Teknikleri ve Uygulamaları 1-2
POKA-YOKE ve Sıfır Hata Uygulamaları 1-2
FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 1
Kök Neden Analizi 1
İmalat Ortamında Ölçüm ve Analiz Teknikleri 2

Operasyonların İyileştirilmesi Kurslarımız

 

Operasyonların iyileştirilmesi, tesis veya depodaki operatörden üst düzey yöneticiye kadar organizasyonun tüm seviyelerinde olması gereken temel beceridir. Bu ihtiyacı karşılamak için, pratik teknikleri öğreten ve birçok endüstriyel organizasyonda uygulanarak belirli fırsatları ortaya çıkaran çeşitli kursları öneriyoruz. Bu kursları üç başlıkta veriyoruz:

 

  • İmalat Hücreleri Planlama.
  • Sonuç Bazlı İyileştirme.
  • Yalın Üretim.

 

Hepsi, endüstriyel operasyonların prosedürel ve kişisel ilişkili hususlarını içermek için, fiziksel planlamanın ötesine gitmektedir.

 

İmalat hücreleri, birçok tesise operasyonlarını iyileştirmek için en iyi fırsatlarını sunmaktadır. Günümüzün kısaltılmış ürün yaşam süreçleri ve ürün çeşitliliği artmış üretim ortamına özellikle uygundurlar. Hücreler ayrıca yalın imalat sistemlerinin temel yapı taşlarındandır. Hücreleri kuran tesisler, aşağıdaki tipik kazanımları belirlediler:

 

  • Malzeme taşımak için harcanan gayrette 65-90% azalma.
  • Akış zamanında 50- 90% azalma.
  • Envanterde 75-85% azalma.
  • Fire oranında 50-90% azalma.

 

Lütfen dikkat! Bu kazanımlar Richard Muther & Associates (RMA)'in eğitimi ile donanmış ve planlarını uygulamak için geliştirilmiş operatörler tarafından, ve sadece hücreler sayesinde elde edilmiştir. Toyota Üretim Sisteminin (Yalın Üretim) tamamının uygulanmasına veya Altı Sigma programına ihtiyaç duymamaktadırlar.

 

Mühendis, ustabaşı, tekniker ve operatörlerinize endüstri mühendisliğinin zaman-ödüllü teknikleri öğretilerek, birçok programın başaramadığını, günlük operasyonlarda çabuk ve kalıcı iyileştirmeyi, kendilerinin gerçekleştirmesi sağlanabilir.

 

Hücre Planlama kurslarımız İmalat Hücrelerinin Sistematik Planlaması (SPMC)'na dayanmaktadır. Richard Muther & Associates'deki (RMA) imalat hücreleri konusundaki otoriteler tarafından geliştirilen SPMC, Richard Muther'in ispatlanmış diğer sistematik yöntemlerini izlemektedir. SPMC aynı zamanda yazılar ve "on-line" eğitimlerle döküman haline getirilmiştir.

 

Sonuç Bazlı İyileştirme kurslarımız, endüstri mühendisliği ve kalite iyileştirmenin 24 zaman-ödüllü araç ve tekniklerini öğretmektedir. Bu kurslar her düzeydeki çalışanlar tarafından kolaylıkla öğrenilebilir, ve imalat tesisleri, depolar, veya idari operasyonlarda kendini tekrarlayan herhangi bir işe uygulanabilir. Ayrıca bu kurslar, operasyon iyileştirme projelerini organize etmek ve tamamlamak için, yapısal ve altı adımlık yaklaşımı öğretmektedir.

 

Yalın Üretim kurslarımız, Toyota Üretim Sistemini uygulamada gereken başlıca teknik ve uygulamaları öğretmektedir. Üretim hattı hücreleri planlamasına ek olarak, yalın üretim prensiplerinin imalat operasyonlarına uygulamasını öğretmektedir.