Bizden Haberler

Yöntemlerimiz

 

Görevimiz kendilerine yardım etmeleri için müşterilerimize yardım etmek. Bunu, uluslararası çok çeşitli endüstrilerdeki 2000'den fazla projeden çıkartılmış, pratik yöntemler ile yapıyoruz. Her yöntem, kararlar için, aşama-aşama bir yaklaşım sağlamaktadır.

Yöntemlerimiz basılı haldedir ve eğitimleri mevcuttur. Dünya genelinde, lider firmalarda kullanılan standart pratiklerdir. Lisanslama, sertifikasyon ve eğiticiyi eğitmek programlarımız bulunmaktadır. Katılımcılar, bu kurslar sayesinde, gelecekteki uygulamaları için yöntemlerin uzmanı konumunda olurlar.

Aşağıda bazı yöntemlerimiz ve özet olarak içerikleri yer almaktadır:

 

Sonuc-Odakli Sistematik Operasyonel Iyilestirme

 

Dr. Hakan Butuner tarafindan gelistirilmis olan PxD esasli Sonuç-Odaklı Sistematik Operasyonel İyileştirme, her bir projenin geçtiği altı adımın oluşturduğu prosedürler şablonundan ve her iyileştirme projesinde yer alan üç temel unsurdan oluşmaktadır.

 

Sunulan yontem ve teknikler, ornek olaylar ve calisma formlari sizi isletmenizin operasyonel iyilestirme planini hazirlamaya baslatacaktir. 

Sistematik Stratejik Planlama

 

Dr. Hakan Butuner tarafindan gelistirilmis PxD esasli Sistematik Stratejik Planlama, her bir projenin geçtiği safhaların oluşturduğu bir çerçeveden, sade bir planlamaya yönelik prosedürler şablonundan, ve her stratejik planlama projesinde yer alan temel esaslardan oluşmaktadır.

 

Sunulan yöntem ve teknikler, örnek olaylar, ve çalışma formları sizi mevcut veya yakın gelecekteki işletmenizin stratejik planını hazırlamaya başlatacaktır.

Endüstri/Depo Tesislerinin Uzun Vadeli Sistematik Planlaması (LR/SPIF)

10 ve 20 yıllık saha ve tesis planlaması için öncü olunan pratik tekniklerin yanısıra, bu yöntem ile dünyanın en önde gelen kursunu sunuyoruz. Hızlı büyüme veya birleşme dönemlerinde gerekli olan yöntemlerimiz, tesis planlarının imalat ve lojistik stratejilerini desteklemesini sağlamaktadır.
Endüstri/Depo Tesislerinin Sistematik Planlaması (SPIF)

İçsel planlama sistemlerinin toplam yaklaşımı SPIF, yeni inşaat veya genişlemelerde idealdir. İki cilt halinde yazılı hale getirilmiş olan SPIF, yeni inşaat projelerinin çoğu ortak hususları için, prosedürler, denetim listeleri, ve karar-desteklerini sağlamaktadır. Büyük projelerde SPIF; yerleşim düzeni, malzeme hareketi, iletişim, altyapı, ve bina gibi tesisin her bileşeni için entegre edilmiş planları temin eden bir ana yöntemdir.
 
Sistematik Ana Saha Planlaması (SMSP)

SMSP arazi kullanımı ve emlak planlamalarına rehberlik etmektedir. Geniş endüstri sahalarını yapılandırırken veya yeniden yapılandırırken gerekli ilk aşama olan SMSP, çevresel hususlar mevcut ise idealdir. Ayrıca askeri, kamu, ve kurum sahalarına da uygulanmaktadır.
 
 
Sistematik Yerleşim Düzeni Planlama (SLP)

SLP, Richard Muther & Associates tarafından geliştirilmiş ve var olan tesisleri yeniden düzenlemek veya yeni tesisler tasarlamak için dünyanın en organize ve pratik yöntemidir. Fabrikalar, depolar, ofisler, labaratuarlar, ve hastanelere uygulanabilir. Dokuz dilde kitap şeklinde yayınlanan SLP alan ve yerleşim planlamacıları tarafından kullanılan ticari yazılımlar için prosedürel temel teşkil etmektedir.
 

 

İmalat Hücrelerinin Sistematik Planlaması (SPMC)

Richard Muther & Associates tarafindan gelistirilmis SPMC, imalat hücreleri ve üretim hatları planlamak için dünyanın en pratik ve kapsamlı yöntemidir. SPMC, tek-parça veya küçük-parti akışları için, fiziksel planlar ve işletim prosedürleri geliştirmektedir. SPMC, ayrıca motivasyon, iş tasarımı, ve performans ölçümüne de eğilmektedir.
 
Sistematik Malzeme Hareket Analizi (SHA)

SHA, iyi tanınmış SLP'ye eşlik etmektedir ve fabrika ve depo akış çalışmalarında kullanılan ticari yazılımlar için temel oluşturmaktadır. SHA, ekipman seçimi ve hareket planlama için rehberlik yapmakta ve maliyet-etkin malzeme hareket sistemini gerçekleştirmektedir. SHA, malzemelerin hareket yöntemini bilmeden önce taşınılabilirliliğini ölçen Mag Count (ve Macromag)’ı içermektedir.
 
Sistematik Konteynır Planlama (SCP)

SHA'ya eşlik eden SCP, endüstriyel konteyner seçimi ve özelliklerine rehberlik yapmaktadır. SCP, hücre içi, tesis içindeki hücreler ve süpermarketler arası, veya tesis ile tedarikçileri ve müşterileri arasında olmak üzere her seviyedeki konteynır hareketlerine uygulanmaktadır.
 
Yalın Plan

Yalın Plan, tesis içi veya tedarik zinciri boyunca yalın operasyonları planlamak için kullanılmaktadır. Diğer Muther yöntemleri ile birlikte kullanıldığında, Yalın Plan ana yöntemdir. SLP, SPMC, SHA, ve diğerleri gerektiğinde yalın operasyon planlarını gerçekleştirmek ve desteklemek için izlenmektedir.
 
Sistematik Depo Planlama (SSP)

SSP, depoları, dağıtım merkezlerini ve depolama alanlarını planlamak için yapısal bir yöntem sunmaktadır. SLP ve SHA yöntemlerinin bir türevi olarak SSP, envanter ve malzeme yönetimi uygulamalarını alan ve ekipman ihtiyaçları ile ilişkilendirmektedir.
 
 
MAXİT

MAXiT iş süreçlerinin, prosedürlerin, yeniden yapılandırmanın, ve bilgi sistemlerinin tasarımına rehberlik etmektedir. Büyük çaplı sistemlerin planları ve çeşitli yazılım uygulamalarının entegrasyonu için idealdir. Sistem süreç gereksinimlerine eşit miktarda önem verir, ve yenilikçi uygulamalar ve iş yöntemlerinin yeni bilgi sistemlerine yatırım yapılırken göz önüne alınmasını garanti eder.

High Performance Concepts, Inc. tarafından geliştirilen MAXiT, yalın işletme planları; müşteri ve tedarikçi iletişimi, taşıma planlama, üretim çizelgeleme, malzeme kontrolü, ve maliyetlendirmede değişikliklere gerek duyulduğunda kullanışlı olmaktadır. İmalat ve lojistik süreçleri için, MAXİT tesis ve ekipmanları adreslendirir.