Bizden Haberler

Yayınlarımız

Aşağıda IMECO bünyesinde geliştirilmiş bir kısım kitap ve yayınlarımız listelenmektedir. Siparişiniz veya sorularınız için, lütfen irtibata geçiniz

Kitaplarımız  
   

 

 

Sonuc Odakli Sistematik Operasyonel Iyilestirme

Hakan BUTUNER

Nobel Yayinevi

https://www.nobelyayin.com/

Istanbul

2018

 

Esas olarak işletmelerin iyileştirilmesine yönelik sistematik bir yönteme ihtiyaç duyularak hazirlanmisitir. Yöntemin anlaşılması ve uygulanmasının kolay, temel ilkelere dayalı ve her türlü işletmede evrensel olarak uygulanabilir olması amaclanmistir. Böylece, iyileştirme konusunda yazılmış birbirinden farklı düşünce, süreç ve teknikleri tek bir çatı altında toplayarak, daha kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir bir sistematik yöntem geliştirilmistir.

 

Kitabin amaci iyileştirme planlama sistematiğinin, okuyucuya yeni bir bakış açısı kazandırması ve daha önemlisi bu yöntemin uygulanması ile fayda sağlanmasidir.

 

Bu kitap uygulamaya yönelik ve pratik bir biçimde iyileştirme tekniklerinin önemli bir kısmını sunmaktadır. Gerektiğinde bazı teknikler daha kullanıcı dostu ve etkili olmaları için ayrıntılandırılmıştır (orijinal kaynaklarına dayalı olarak). Ancak, belki de en önemlisi, belirli teknikleri hangi koşullarda ve nasıl kullanabileceğinizin tespiti ve bunların nasıl doğrudan etkili sonuçların elde edilmesi yönünde odaklandırılabileceği konularında size rehberlik sağlamaktadir.

 

Sonuç-Odaklı Sistematik Operasyonel İyileştirme, her bir projenin geçtiği altı adımın oluşturduğu prosedürler şablonundan ve her iyileştirme projesinde yer alan üç temel unsurdan oluşmaktadır. Her adım, kitapta detaylı olarak anlatılmaktadır.

 

Results-Based Systematic Operational Improvement
Hakan BÜTÜNER

Taylor & Francis

https://www.crcpress.com/authors/i13535-hakan-butuner

New York/ABD

2017

 

Esas olarak işletmelerin iyileştirilmesine yönelik sistematik bir yönteme ihtiyaç duyularak hazirlanmisitir. Yöntemin anlaşılması ve uygulanmasının kolay, temel ilkelere dayalı ve her türlü işletmede evrensel olarak uygulanabilir olması amaclanmistir. Böylece, iyileştirme konusunda yazılmış birbirinden farklı düşünce, süreç ve teknikleri tek bir çatı altında toplayarak, daha kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir bir sistematik yöntem geliştirilmistir.

 

Kitabin amaci iyileştirme planlama sistematiğinin, okuyucuya yeni bir bakış açısı kazandırması ve daha önemlisi bu yöntemin uygulanması ile fayda sağlanmasidir.

 

Bu kitap uygulamaya yönelik ve pratik bir biçimde iyileştirme tekniklerinin önemli bir kısmını sunmaktadır. Gerektiğinde bazı teknikler daha kullanıcı dostu ve etkili olmaları için ayrıntılandırılmıştır (orijinal kaynaklarına dayalı olarak). Ancak, belki de en önemlisi, belirli teknikleri hangi koşullarda ve nasıl kullanabileceğinizin tespiti ve bunların nasıl doğrudan etkili sonuçların elde edilmesi yönünde odaklandırılabileceği konularında size rehberlik sağlamaktadir.

 

Sonuç-Odaklı Sistematik Operasyonel İyileştirme, her bir projenin geçtiği altı adımın oluşturduğu prosedürler şablonundan ve her iyileştirme projesinde yer alan üç temel unsurdan oluşmaktadır. Her adım, kitapta detaylı olarak anlatılmaktadır.

 

Hedef alinan okuyucu kitlesi iyilestirme gerceklestirmek isteyen bireyler, iyilestirme proje ekibi, ve kucuk isletme sahipleridir.

 

Planning by Design (PxD) Based Systematic Methodologies
Hakan BÜTÜNER

Taylor & Francis

https://www.crcpress.com/authors/i13535-hakan-butuner

New York/ABD
2017

 

Bu kitapta, ustat Richard Muther tarafindan gelistirilmis, Plannning by Design (PxD)'i herhangi bir konuda calisma modeli (yontem) olusturabilmek icin nasil kullanacaginiz anlatilmaktadir.

 

Genel anlamda planlamanin dogasini, planlamanin formulunu, onu sistematik hale getiren ozelliklerini, PxD'nin onemini ve ozelliklerini, calisma modelinin gelistirilmesi ve kullanimini anlatmaktadir.

 

Herhangi tanimli bir konuda calisma modelinin (yontemin) nasil gelistirilebilecegini gosteren genel planlama "ana kilavuz" unu sunmaktadir.  
 

 

Case Studies In Strategic Planning
Hakan BÜTÜNER
Taylor&Francis

https://www.crcpress.com/authors/i13535-hakan-butuner

New York/ABD
2016

  

Systematic Strategic Planning: A Comprehensive Framework for Implementation, Control and Evaluation
Hakan BÜTÜNER
Taylor&Francis

https://www.crcpress.com/authors/i13535-hakan-butuner

New York/ABD
2015

 

Kitap uygulamaya yönelik ve pratik bir biçimde stratejik planlama tekniklerinin/araçlarının tamamını sunmaktadır. Gerektiğinde bu araçlar daha kullanıcı dostu ve etkili olmaları için ayrıntılandırılmıştır (orijinal kaynaklarına dayalı olarak). Ancak, belki de en önemlisi, belirli araçları hangi koşullarda ve nasıl kullanabileceğinizin tespiti ve bunların nasıl doğrudan etkili sonuçların elde edilmesi yönünde odaklandırılabileceği konularında size rehberlik sağlanmaktadır.

 

Sistematik Stratejik Planlama, her bir projenin geçtiği safhaların oluşturduğu bir çerçeveden, sade bir planlamaya yönelik prosedürler şablonundan, ve her stratejik planlama projesinde yer alan temel esaslardan oluşmaktadır.

 

Kitap stratejik planlama sistematiği konusunda detaylı bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Sunulan yöntem ve teknikler, örnek olaylar, ve çalışma formları sizi mevcut veya yakın gelecekteki işletmenizin stratejik planını hazırlamaya başlatacaktır.

 

Hedef alınan okuyucu kitlesinden birisi stratejik planlayıcılardır. İkinci grupta profesyoneller (küçük bir işletmenin sahibi-yöneticisi, stratejik planlamaya genel anlamda aşina olan yönetici, ve kendi başına yapmayı planladığı bir iş ile karşı karşıya olan bölüm müdürü gibi kişiler) bulunur. 

Strategic Management: Why? How?
Hakan BÜTÜNER
Lambert Academic Publishing

https://www.lap-publishing.com/catalog/index

Saarbrucken/Almanya

2015

 

Strateji ve iş geliştirme konusunda yazılmış birbirinden kopuk ve dağınık düşünce, süreç, yöntem ve teknikleri tek bir çatı altında toplamak, daha anlaşılır ve kolay uygulanabilir bir yapıya getirmek amacı ile bu kitap hazırlanmıştır. Ayrıca, bu konuda kesin bir yaklaşım veya düşünce sistematiği bulunduğunu söylemek abartılı bir ifade olabileceğinden, amaç derli toplu bir referans kaynağını okuyucular ile buluşturmak esası üzerine kuruldu. İlaveten, stratejik yaklaşım, strateji geliştirme sistematiği, süreci, kapsamı ve modellemesi gibi konuların, kitapta gündeme getiriliş biçiminin dikkatlice incelenmesi ile okuyucuya yeni bir bakış açısı kazandırması ve daha önemlisi bu hususların uygulanması ile farklı bir fayda sağlanması hedeflendi. Nihai hedef olarak, bu ve buna benzer kaynaklar ile iş hayatı ve insanlığın yararına daha iyi bir farklılık yaratmak isteyen herkese ulaşılmak istendi. Hedef alınan okuyucu kitlesi, özellikle, yönetim kadrolarında yer alan ve yoğun okumaya vakti olmayan iş adamı ve profesyoneller ile strateji ve iş geliştirme konusu ile ilgilenen tüm akademisyen ve öğrencilerdir. 


 

Competitive Advantages of Object-Oriented Business System
Hakan BÜTÜNER
Lambert Academic Publishing

https://www.lap-publishing.com/catalog/index

Saarbrucken/Almanya
2015

 

Bu kitabın amacı, işletme sisteminin yapısal ve davranışsal karakteristiklerini analiz etmek ve tasarlamaktır ve bunu yaparken temel modülleri ve bunlar arasındaki mantıksal ilişkileri ve bağlantıları belirlemek ve “object-oriented” veri tabanı özellikleri üzerine modellemektir.  Hedef kitle işletme sistemleri tasarlama ile ilgilenen ve/veya lojistik, satış, planlama ve/veya operasyon yönetimi konusunda çalışan veya bunlara ilgisi olan profesyoneller, akademisyenler ve öğrencilerdir. 

Sistematik Stratejik Planlama
Hakan BÜTÜNER
ScalaYayınları

https://www.scalakitapci.com/
İstanbul
2014

 

Kitap uygulamaya yönelik ve pratik bir biçimde stratejik planlama tekniklerinin/araçlarının tamamını sunmaktadır. Gerektiğinde bu araçlar daha kullanıcı dostu ve etkili olmaları için ayrıntılandırılmıştır (orijinal kaynaklarına dayalı olarak). Ancak, belki de en önemlisi, belirli araçları hangi koşullarda ve nasıl kullanabileceğinizin tespiti ve bunların nasıl doğrudan etkili sonuçların elde edilmesi yönünde odaklandırılabileceği konularında size rehberlik sağlanmaktadır.

 

Sistematik Stratejik Planlama, her bir projenin geçtiği safhaların oluşturduğu bir çerçeveden, sade bir planlamaya yönelik prosedürler şablonundan, ve her stratejik planlama projesinde yer alan temel esaslardan oluşmaktadır.

 

Kitap stratejik planlama sistematiği konusunda detaylı bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Sunulan yöntem ve teknikler, örnek olaylar, ve çalışma formları sizi mevcut veya yakın gelecekteki işletmenizin stratejik planını hazırlamaya başlatacaktır.

 

Hedef alınan okuyucu kitlesinden birisi stratejik planlayıcılardır. İkinci grupta profesyoneller (küçük bir işletmenin sahibi-yöneticisi, stratejik planlamaya genel anlamda aşina olan yönetici, ve kendi başına yapmayı planladığı bir iş ile karşı karşıya olan bölüm müdürü gibi kişiler) bulunur. 

Object-Oriented Business Systems
Hakan BÜTÜNER
Lambert Academic Publishing

https://www.lap-publishing.com/catalog/index

Saarbrucken/Almanya
2017

 

 Bu kitabın amacı modüllerin mantıksal ilişkilerini ve aralarındaki etkileşimi “object-oriented” veri tabanı modeli özelliklerine göre tanımlayarak ve modelleyerek iş sistemlerinin yapısal ve davranışsal özelliklerini analiz etmek ve tasarlamaktır.

 

İş sisteminin bütün olarak amacı bir üreticinin üretimini, pazarlamasını ve mali ortamını optimize etmektir. Tüm iş ve mali ortam azami etkinlik, çıktı, müşteri memnuniyeti, firma büyümesi ve karı için yönetilir. İş sisteminin uygulanması bir iş organizasyonunda satış öncesi sistemden (ihale teklifi dahil) veya sipariş alımından, idari ve teknik süreçlerdeki adımlar yoluyla, nihai ürünün nakliyesine kadar bilgi akışının otomasyonunda sonuçlanır.

 

Hedef kitle işletme sistemleri tasarlama ile ilgilenen ve/veya lojistik, satış, planlama ve/veya operasyon yönetimi konusunda çalışan veya bunlara ilgisi olan profesyoneller ve akademisyenlerdir.  

Stratejik Yönetim: Neden, Nasıl?
Hakan BÜTÜNER
Rota Yayınları
İstanbul
2004


Strateji ve iş geliştirme konusunda yazılmış birbirinden kopuk ve dağınık düşünce, süreç, yöntem ve teknikleri tek bir çatı altında toplamak, daha anlaşılır ve kolay uygulanabilir bir yapıya getirmek amacı ile bu kitap hazırlanmıştır. Ayrıca, bu konuda kesin bir yaklaşım veya düşünce sistematiği bulunduğunu söylemek abartılı bir ifade olabileceğinden, amaç derli toplu bir referans kaynağını okuyucular ile buluşturmak esası üzerine kuruldu. İlaveten, stratejik yaklaşım, strateji geliştirme sistematiği, süreci, kapsamı ve modellemesi gibi konuların, kitapta gündeme getiriliş biçiminin dikkatlice incelenmesi ile, okuyucuya yeni bir bakış açısı kazandırması ve daha önemlisi bu hususların uygulanması ile farklı bir fayda sağlanması hedeflendi. Nihai hedef olarak, bu ve buna benzer kaynaklar ile, iş hayatı ve insanlığın yararına daha iyi bir farklılık yaratmak isteyen herkeze ulaşılmak istendi.

Hedef alınan okuyucu kitlesi, özellikle, yönetim kadrolarında yer alan ve yoğun okumaya vakti olmayan iş adamı ve profesyoneller ile, strateji ve iş geliştirme konusu ile ilgilenen tüm akademisyen ve öğrencilerdir.


 

Database Technologies
Hakan BÜTÜNER

Lambert Academic Publishing

https://www.lap-publishing.com/catalog/index

Saarbrucken/Almanya
2015

Bahcesehir University Publications

2003


Bu kitabın amacı anlaşılabilirliklerini artırmak için iyi bilinen veri tabanı teknolojilerinin önemli temel özelliklerini daha organize bir şekilde göstermek ve özetlemektir. Bir diğer amaç özelliklerini karşılaştırarak veri tabanı uygulamaları üzerinde artı ve eksilerini tanımlamaktır.

Hedef kitle veri tabanı konusuna ilgi duyan ve kaynakları gözden geçirmek için kısıtlı zamanı olan öğrenciler, akademisyenler ve profesyonellerdir.


 

Customer Initiated Business System
Hakan BÜTÜNER

Lambert Academic Publishing

https://www.lap-publishing.com/catalog/index

Saarbrucken/Almanya
2015

Bahcesehir University Publications

2003

İş sisteminin bütün olarak amacı bir üreticinin üretimini, pazarlamasını ve mali ortamını optimize etmektir. Tüm iş ve mali ortam azami etkinlik, çıktı, müşteri memnuniyeti, firma büyümesi ve karı için yönetilir. İş sisteminin uygulanması bir iş organizasyonunda satış öncesi sistemden (ihale teklifi dahil) veya sipariş alımından, idari ve teknik süreçlerdeki adımlar yoluyla, nihai ürünün nakliyesine kadar bilgi akışının otomasyonunda sonuçlanır.

Bu kitabın amacı gerekli modülleri ve mantıksal ilişkileri ve aralarındaki etkileşimi tanımlayarak ve modelleyerek müşteri tarafından başlatılan iş sisteminin yapısal ve davranışsal özelliklerini analiz etmektir.

Hedef kitle işletme sistemleri tasarlama ile ilgilenen ve/veya lojistik, satış, planlama ve/veya operasyon yönetimi konusunda çalışan veya bunlara ilgisi olan profesyoneller ve akademisyenlerdir.

 

 

 

Yayınlarımız/Kongre Sunumlarimiz

https://independent.academia.edu/hakanbutuner

BUTUNER, H. (May 2019)  Helping Businesses to Identify their Opportunities, European Journal of Business and Management Research, V4, N2, 1-4

BUTUNER, H., ASLAN, S.Y., KOKLU, A. (March 2019) Development of an Entrepreneurial Small Business' (Abler) Strategic Plan by Shortened Systematic Strategic Planning (SSP) - Case Study, International Business and Economics Stusies, V1, N1, 1-22 

BUTUNER, H. (October 2018) Development of an Entrepreneurial Small Business’ (CGA Technologies) Strategic Plan by Shortened Systematic Strategic Planning (SSP) – Case Study (abstract), International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Johannesburg, South Africa. 

BUTUNER, H. (November-December 2018) How to Turn Strategies into Results-Based Actions, International Journal of Science and Management Studies, V1, N4, 116-121.

BUTUNER, H., QAZI, A. A. (2017) Systematic Planning of Globalizing Local Firms (SPG), International Journal of Business and Social Research, V7, N1, 34-43.

BUTUNER, H. (January 2017) Practical Useful Techniques for Performing Strategic Internal Status Analysis, International Journal of Management Sciences and Business Research, V6, N1, 23-30.

BUTUNER, H. (2016) A Comprehensive Framework for Developing Industry Scenarios, European Journal of Business and Economics, V12, N1, 5-8.

BUTUNER, H. (2016) Shortened Systematic Strategic Planning (SSP): A Comprehensive Framework for Developing Strategies, Istanbul University Journal of the School of Business, V 27, N.80, 96-135.

BUTUNER, H. (2016) Redesigning Scenarios and Defining Business Opportunities, International Journal of Business and Social Research, V6, N4, 1-11.

BUTUNER, H. (March, 2016) Before and After Phases of Strategic Planning, Universal Journal of Management, V.4, N.3, 120-129.

BUTUNER, H., HACIPASAOGLU, DIDEM (March 2016) Systematic Competency Based Training Needs Analysis, International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Proceedings, 3144-3158, Kuala Lumpur, Malesia.

BUTUNER, H. (March 2015) The Next 50 years of Industrial Management and Engineering, International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Proceedings, Dubai, United Arab Emirates.

BUTUNER, H., BILGET, OLENA (January 2015) Human Resource Problems in Family Owned Small-Medium Size Enterprises in Turkey and Proposed Solutions, International Journal of Economics, Commerce and Management, V.3, N.1.

BUTUNER, H., AYDOGDU, SINEM, UCAR, DOGAN (January 2015) Systematic Wide Area Network Planning, International Journal of Economics, Commerce and Management, V.3, N.1. 

BUTUNER, H. (February 2014) A New Methodoogy on Strategic Planning, CBU International Conference on Innovation, Technology Transfer and Education Proceedings, V. 2, 27-42, Prague, Czech Republic.

BÜTÜNER, H., ŞATIR, HAKAN (2014) İş Zekası Yaklaşımının KOBİlerde Strateji Geliştirmek için Kullanımı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

BÜTÜNER, H., BASAN, NALAN (Kasım-Aralık 2013) Aile İşletmeleri ve Aile Girişimciliği, Plastik Araştırma, Geliştirme ve İnceleme Dergisi, 126-146, İstanbul

Panel Speaker: BÜTÜNER, H. (2013) Systematic Strategic Planning, International IIE Conference - The Global Reach of Industrial Engineering, İstanbul

BÜTÜNER, H. (Mayıs-Haziran 2013) Enerji Verimliliği ve Enerjinin Önemi, Plastik Araştırma, Geliştirme ve İnceleme Dergisi, 106-111, İstanbul

Panel Speaker: BÜTÜNER, H. (2013) Systematic Strategic Planning, IHPP, Kansas City, Missouri

BÜTÜNER, H. (Ocak-Şubat 2013) Kobilerin Rekabetçi Performansının Artırılması: Başarı için bir Piyasa Yönlendirme Yaklaşımı, Plastik Araştırma, Geliştirme ve İnceleme Dergisi, 126-128, İstanbul

BÜTÜNER, H. (Ocak 2013) Türkiye'de OSB'ler, Kobilife, 76, İstanbul

BÜTÜNER, H. (Kasım-Aralık 2012) Kobilerin Problemleri ve Çözümleri, Plastik Araştırma, Geliştirme ve İnceleme Dergisi, 216-220, İstanbul

BÜTÜNER, H. (December 2012) Setting A Strategic Model, International Journal of Humanities and Social Science, V.2., N.24, 136-140.

Panel Guest Speaker: BÜTÜNER, H. (2012) Planning by Design: Advanced and Definitive Version, IHPP, Kansas City, Missouri

BÜTÜNER, H. (Haziran 2012) Advantages of Object-Oriented Over Relational Databases on Real-Life Applications, Research Journal of Economics, Business and ICT, V.5, 1-4.

BÜTÜNER, H. (2012) Yer ve Saha Seçim Süreci, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, Doğuş Üniversitesi, İstanbul.

BÜTÜNER, H. (Haziran 2012) İmalat Endüstrisinde Yapay Zeka, Endüstri Otomasyon Dergisi, 14-19, İstanbul

BÜTÜNER, H. (April 2012) Strategy Development by Strategic Approach, International Journal of Business & Social Research, V.2, N.2, 97-103

BÜTÜNER, H. (Mart 2012) Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri SWOT Analizi, KOBİ'lerin OSB'ye Geçişini Hızlandıracak Projeler, Endüstri Otomasyon Dergisi, 102-104, İstanbul

BÜTÜNER, H. (Mart-Nisan 2012) Teknolojik Ortamda Kişilerarası İletişim, Plastik Araştırma, Geliştirme ve İnceleme Dergisi, 116-118, İstanbul

BÜTÜNER, H., ÖZCAN, SUZAN SARPER (Haziran 2011) Strategies for Turkish Automotive By-Products Industry, European Journal of Business and Economics, V.5, 8-11

BÜTÜNER, H. (Eylül 2011) Sanal Gerçeklik, Endüstri Otomasyon Dergisi, 42-46, İstanbul

BÜTÜNER, H. (Ağustos 2011) Ürün Tanımlaması, Endüstri Otomasyon Dergisi, 48-51, İstanbul

BÜTÜNER, H. (Haziran 2011) Üretim Kaynak Planlaması Sistemi, Endüstri Otomasyon Dergisi, 78-81, İstanbul.

Panel Guest Speaker: BÜTÜNER, H. (2010)  How High Performance Planning is Introduced into the Curriculum, IHPP, Kansas City, Missouri

Panel Guest Speaker: BÜTÜNER, H. (2006) Next 50 Years of Industrial Engineering, RMA, Kansas City, Missouri

BÜTÜNER, H. (Ağustos 2006) Kurumlara Endüstriyel Yönetim ve Mühendislik Koçluğu. Kariyer.Net İnsan Kaynakları ve İş Dünyası Dergisi, 70-71, İstanbul.
BÜTÜNER, H. (Mayıs 2006) Endüstri Mühendisliği’nde Uluslararası Danışmanlık. Baraka İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği Yayın Organı, 32-34, İstanbul.
BÜTÜNER, H. (Nisan 2006) Sanayide Dönüşüme İhtiyaç Var. Ekonomik Forum Dergisi, 68-69. İstanbul.
BÜTÜNER, H. (2005) Stratejik Planlama Sistematiği. V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 511-515. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.
BÜTÜNER, H. (Mayıs - Haziran 2003) Strateji Geliştirme Yaklaşımı. KOSGEB Sanayicinin Sesi Dergisi, 7-8. İstanbul.
BÜTÜNER, H. (2003) Customer Initiated Business System. Uluslararası Lojistik Kongresi, 152-160. Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
BÜTÜNER, H. (Ağustos 2002) Beyin Fırtınası. KOSGEB Sanayicinin Sesi Dergisi, 11-12. İstanbul.