Bizden Haberler

Sertifikasyon

 

Sertifikasyon programımızın amaçları:

 

  • Yöntemlerin uygulama ve talimatlarının kalitesini sağlamak.
  • Kavram ve anlayışın tutarlılığını devam ettirmek.
  • Sertifikalandırılmış kişiler ile şirket içi daha iyi sonuçların sağlanabilmesi.
  • Kişinin, ilgili alanda, değerli bir beceri ve derin bilgi sahibi olduğu gerçeğini tanır. Bu tanınma, kişiye işvereninin liderlik rolü vermesinde faydalı olabilir. Proje yöneticisi, proje lideri, veya program yöneticisi pozisyonunda olanlar veya olmak isteyenler için sertifikasyon, planlarınızı onaylamak ve desteklemek durumunda olanların güvenini yükseltecektir.
  • Sertifikasyon eğitim materyallerimizin, şirket içi kullanım amacına yönelik olarak, ruhsatlandırılması için gerekli bir ilk adımdır.

 

Sertifikasyon iki kısımdan oluşmaktadır:

 

Kısım I - Sınav: İki ile üç saat arası süren yazılı test. İlk yarı doğru-yanlış, boşluk doldurma, çoktan seçmeli sorular içerir. İkinci yarı küçük bir vaka çalışması ile devam eder. Sınavlar geçti veya kaldı şeklinde sonuçlandırılır.

Kısım II - Proje Sunumu: Gerçek bir projenin ilgili yöntemi kullanarak oluşturulmuş halini içerir. İstenildiği takdirde, dökümantasyonun detayları sunulmalıdır. Bu sunumda geçti veya kaldı şeklinde değerlendirilir.

 

Her aday kendine has bir proje sunmalıdır ve bu kendi çalışması olarak imzalanmalıdır. Ekip sunumları geçersizdir. Buna rağmen, yöntemleri uyumlu bir şekilde entegre ederek oluşturulan tek bir proje de iki veya daha fazla sertifikasyon için kullanılabilinir. İki kısmı da geçenler ilgili sertifikayı alırlar.