Bizden Haberler

Stratejik Yönetim, Planlama ve İş Geliştirme

 

Stratejik düşünce yöntemleri ile şirketinizin iç ve dış ortamlarını ve rekabeti etkileyen faktörleri doğru analiz etmenize; yaratıcı stratejik kurgu, tasarım ve politikalar geliştirmenize; yeni iş/proje geliştirme, değerlendirme ve planlamalarını hazırlamanıza; ve sergilenmesi gereken stratejileri, davranış biçimlerini, kavram ve analiz tekniklerini öğrenmenize yardım ediyoruz.

Stratejik yönetim ve iş geliştirme konusundaki yaklaşımımız bağımsız ve önyargısızdır. Hizmetimiz esnasında yöntemlerimizi açıkca paylaşıyoruz. Organizasyonunuzun her seviyesi ile çalışabiliriz. Her müşteri durumuna göre ayarlanan çeşitli yöntem ve tekniklerimizi kullanıyoruz. Rolümüz, müşterilerimizin, ihtiyaçlarına göre, en iyi yüksek performanslı stratejik planlama sistemlerini kurmalarına yardımcı olmaktır.

Ayrıca, özel uzmanlık gerektiren konuların detaylı analizleri için, işletme ve teknik konulardaki uzmanlardan oluşan uluslararası ilişkiler ağına ve “en iyi uygulamalar” dan oluşan araştırma dosyalarına sahibiz. Konu ile ilgili özel hizmetlerimiz:

 

 • Stratejik Girişimcilik: Stratejik perspektifle bakılarak, girişimciliğe bir başlangıç sağlanmasında yardımcı olmak. Teşebbüse bir yön verilmesi konusundaki kararlarla; teşebbüsün başlatılmasıyla; teşebbüsün büyümesi ve gelişmesinin yönetiminde, girişimcinin göz önünde bulundurması gereken noktaların belirlenmesiyle ilgilenmek.
 • Strateji Geliştirmek: Firmayı / kuruluşu ve içinde yer aldığı endüstrideki en çok etkileyen makroekonomik güçlerdeki gelişmeleri ve eğilimleri belirlemek; şirketin faaliyet gösterdiği endüstri içinde (yeni şirketler, müşteriler, satıcılar, ikame ürünler, rakip şirketler, hükümet, kredi veren kuruluşlar, vb) rekabeti etkileyen güçleri anlamak; bu güçlerin şirket/kuruluş için yaratacağı fırsat/tehditleri öngörmek; ve firmanın/kuruluşun zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenmesini takiben gerekli misyon, hedefler, stratejik kurgu, tasarım ve politikaların belirlenmesine destek olmak.
 • Yeni İş/Proje Geliştirmek: Fikrin Bulunması/Oluşturulması, Araştırılma ve Değerlendirilmesi, Stratejisinin Geliştirilmesi, İş ve Aksiyon Planlarının Oluşturulması, Ortaklık Yapısı ve Finansmanının Araştırılması, Organizasyonun Oluşturulması, Operasyona Alınması.
 • Mevcut İş Geliştirmek: Mevcut Durumun Araştırılması ve Analizi, Stratejinin Yeniden Geliştirilmesi, Finansal Hedeflerin Belirlenmesine Destek, Verimlilik ve Karlılık Fikirlerinin Oluşturulması, Ön Araştırma ve Değerlendirilmeleri, Proje Ekiplerinin Oluşturulması, Proje Hedeflerinin ve Fizibilitelerinin Çıkarılması, Proje Aksiyon Planlarının Oluşturulması, Proje Takip Sistemlerinin Kurulması, Projelerin Takibi ve Finansal Kontrolü.
 • Yatırım Projesi/İş Geliştirme Ön Yapılabilirlik Etüdü: Belirli veya riskli ortamlar içinde yatırım kararı almanın analizi (endüstri analizi ve ekonomik etüt, teknik analiz, mali ve risk analizi.)
 • Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi: Yatırım projelerinin değerlendirilmesi (ticari karlılık analizi, mali değerlendirme, risk analizi, enflasyon altında değerlendirme, v.b.)
 • Endüstri Analizi: Şirketi ve içinde yer aldığı endüstriyi en çok etkileyen makro ekonomik güçlerdeki gelişmeleri ve eğilimleri belirlemek; şirketin faaliyet gösterdiği endüstri içinde (yeni şirketler, müşteriler, satıcılar, ikame ürünler, rakip şirketler, hükümet, kredi veren kuruluşlar, vb) rekabeti etkileyen güçleri analiz etmek; bu güçlerin şirket için yaratacağı fırsat/tehditleri öngörmek; ve gerekli strateji ve politikaların belirlenmesini sağlamakta yardımcı olmaktır.
 • İş Planının Hazırlanması: İş formasyonu için gerekli olan iş planının (pazarlama, operasyon, finans planları, v.b.) bilgi ve içeriğinin hazırlanmasına yardımcı olmak.
 • Proje Yönetimi: Organizasyonunuzun tüm dikkat, konsantrasyon, efor ve kaynaklarını projenin/işin gerçekleştirilmesine yönelten teknikler sayesinde, önceden belirlenmiş hedeflerinize en uygun zamanda ve en ekonomik şekilde ulaşabilmenize yardımcı olmak.
 • Yazılım Fonksiyonel Spesifikasyonları: Performans ölçümünü ve raporlamayı desteklemek için, sistem fonksiyonunun ve veri ihtiyaçlarının tanımlanması. Paket yazılım seçimi veya müşteriye özel hazırlığın yönlendirilmesi için, yazılı spesifikasyonların, işlem tanımlamalarının ve özellik-fonksiyon kontrol listelerinin hazırlanması.
 • Eğitim:  Kurum-içi eğitimler, Stratejik Yönetim, Girişimcilik ve İş Geliştirme yöntemlerinin nasıl kullanılacağı üzerine odaklanmıştır.

 

Gerek duyulduğunda, Stratejik Yönetim, Girişimcilik ve İş Geliştirme diğer hizmetlerimiz ile birlikte verilebilmektedir.