Bizden Haberler

Organizasyonel İyileştirme ve Kişisel Gelişim

 

Müşterilerimize bireysel, grup ve şirket çapında yeteneklerini geliştirmelerinde yardımcı oluyoruz. Bu işi yeniden yapılandırma, sistem entegrasyonu, veya operasyon iyileştirme gayretlerinin bir parçası olarak yapıyoruz. Hizmetlerimiz, uzmanlarımızın yetenekleri, kültür, ve organizasyonları değerlendirme ve geliştirmedeki kapsamlı deneyimleri üzerine kuruludur. Yönetici ve danışman olarak deneyimleri çok çeşitli sanayileri, iş yaşam döngülerini, ve organizasyonel kültürleri kapsar. Dünya genelinde birçok lider şirketler, organizasyonel yeteneklerini geliştirmek ve değişimi planlamak ve uygulamak için yöntemlerimizi kullanmaktadır.

Bütün değerlendirme ve tasarım işleri bağımsız ve tarafsızdır. Organizasyonel tasarım araç veya testlerinin satışını yapmıyoruz. Sadece işlerimizde yöntemlerimizi paylaşıyoruz. Görevimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamaları için organizasyonel yeteneklerini kurma ve geliştirmede yardımcı olmaktır.

Organizasyonunuzun tüm seviyelerinde ve motivasyondan, yeni organizasyonlar, görevler ve ödül sistemlerinin uygulanmasına kadar değişimin her safhasında çalışabiliriz. Önde gelen organizasyonel ve insan kaynakları uygulamaları konusundaki araştırma dosyalarımızı muhafaza ediyoruz. Ayrıca, daha karmaşık organizasyonel geliştirme hususlarında daha fazla katkıda bulunabilmek amacı ile işletme ve teknik konulardaki uzmanlardan oluşan uluslararası ilişkiler ağına sahibiz. Hizmetlerimiz:

 

  • Stratejik Planlama: Kurum stratejileri ve iş planlarının dökümantasyonu. Yetenek, kapasite, ve organizasyonel husus ve fırsatlar ile ilişkilerinin tanımlanması. Karar analizleri: iç veya dış kaynak; ne kadar iyileştirme gerekiyor; en çok iyileştirmeye hangi yetenekler veya çalışanlar ihtiyaç duyuyor; eğitim planları, vs.
  • Yeteneklerin Değerlemesi: Organizasyonun amaçları ile buluşması için ihtiyaç duyulan yeteneklerin belirlenmesi. Bireysel ve grup işletme ve fonksiyonel yeteneklerinin analizi. İhtiyaç duyulan yeteneklerdeki boşlukların en iyi nasıl doldurulacağı hakkındaki kararlar ve planlar.
  • Kültür Keşfi: Bireysel, grup, ve organizasyonel eğilimlerin, yetkinlik ve zaafiyetlerinin tanımlanması.
  • Organizasyonel Keşif ve Tasarım: Organizasyonel etkinliğin, karmaşıklığın, boşlukların, örtüşmelerin, fazlalıkların ve eksikliklerin keşfi.
  • İletişim: Menfaatkarların bağlılığı konusundaki riski minimize etmek ve başarıyı maksimize etmek için planlama ve uygulama.
  • Performans Ölçümleri: İşletme durumu ve süreç operasyonel etkinliğinin uygun ölçümlerinin tanımlanması ve uygulanması. İlerlemenin ölçülmesi ve performans referans hatlarının oluşturulmasını içerir.
  • Program Yönetimi ve Diğer Değişimlerle Entegrasyonu: İyileştirme projelerinin bağlantısını ve koordinasyonunu sağlamak. Çalışanlar/organizasyon iyileştirmeleri ile süreç, bilgi sistemleri, ve teknoloji değişimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak. Yeniden yapılandırma gayreti ile sürekli iyileştirme, güçlendirme, toplam kalite yönetimi, ... gibi mevcut programları entegre etmek.
  • Uygulama Planlaması: Değişimi gündeme getirmek ve uygulamak için, birilerinin kimin ve neyin değişeceğine, ve bu değişikliğin ne zaman, nerede, ne için, ve nasıl oluşacağına karar vermesi gerekir.
  • Proje Yönetimi: İyileştirme çalışmaları boyunca, yukarıda belirtilen hususların koordinasyonuna ek olarak şirket, tedarikçi, ve danışman kaynaklarının koordinasyonuna destek olmak.  
  • Eğitim:   Organizasyonel İyileştirme ve Kişisel Gelişim ile ilgili kurum-içi eğitimlere bakınız.

 

Gerek duyulduğunda, Organizasyonel İyileştirme ve Kişisel Gelişim diğer hizmetlerimiz ile birlikte verilebilinir.