Sonuç Odaklı Sistematik Operasyonel İyileştirme adli kitabimiz Nobel Yayincilik tarafindan yayinlanmistir