TASARIMLA PLANLAMA

 

Tasarımla Planlama’nın (TxP), ne olduğunu ve nasıl çalıştığını özetleyen bir kısa-form kılavuz aşağıda sunulmaktadır.

 
Tipik olarak, bir projenin işlerinin analiz edilip alt kırılımlara bölünüp saptanması, her bir spesifik projenin fonksiyonu olarak kabul edilir. Ancak Tasarımla Planlama, genel bir imalat hücresi dizayn etmekten, bir ofis yerleşim planı üretmekten, hatta bir aile tatili planlamaya kadar herhangi bir proje için “planlamayı planlama” yolunu gösteren genel bir planlama kılavuzu sağlar.

 

 

TxP süreci

 

 


Adım-adım özet

 

1. Oryante ve organize et

• Projeyi anla: Ne? Niçin? Kim? Ne zaman? Nerede? 
• Proje amaç(lar)ını, hedef(ler)ini, dış koşulları, şartları, kapsamını, bütçesini ve çıktı formunu anla.
• Planlama ve insan konularını anla ve dökümante et.
• Projenin konu alanını ve üç temel unsuru A, B ve C’yi belirle.
• Projenin planlama zamanlamasını yap.
 
Çıktı: Proje anlaşıldı ve planlaması zamanlandı.

2. Temel unsur A’yı araştır ve açıklığa kavuştur

• A’nın anlamını daha da aydınlat.
• Hangi verilerin gerektiğini, hangi kaynaklardan, kiminle ve nasıl elde edileceğini kararlaştır.
• Girdileri (a) fiziksel/maddi, (b) prosedürel/zihinsel ve (c) kişisel/duygusal diye tasavvur et.
• Verileri organize et, açıklığa kavuştur, tasnif et, sıraya sok, karşılaştır, analiz et ve gözünde canlandır.
 
Çıktı: A temel unsurunun aydınlatılması.

3. Temel unsur B’yi aydınlat ve temel unsur A’ya ilişkilendir

• 2. Adımdaki prosedürü takip et. B’nin anlamını daha da aydınlat.
• Hangi verilere ihtiyacın olacağını ve nasıl, hangi kaynaklardan ve kimlerle elde edeceğini kararlaştır.
• Girdileri (a) fiziksel/maddi, (b) prosedürel/zihinsel ve (c) kişisel/duygusal diye tasavvur et.
• Verileri organize et, açıklığa kavuştur, tasnif et, sıraya sok, karşılaştır, analiz et ve gözünde canlandır.
• Sonra, ilk iki temel unsur A ve B’yi ilişkilendir.
 
Çıktı: İlişkilendirilmiş ilk iki temel unsurun gözümüzde canlandırılması.

4. Temel unsur C’yi entegre et ve alternatifler geliştir

• C’yi anlamlandır. İlave veri topla.
• C’yi A ve B ile proje hedeflerini karşılayacak şekilde birleştir.
• 1. veya daha sonraki adımlarda henüz çözülmemiş sorunları çöz.
• Konseptleri en az iki uygulanabilir ne-yapmalı planları veya aksiyon rotası alternatiflerine geliştir.
• Her bir alternatifin nasıl çalışacağını açıkla.
 
Çıktı: İki yapılabilir ne-yapmalı planları.

5. En iyisini seç ve kabul et

• 4. Adımda tanımlanmış her bir alternatifi belirle.
• Uygun iç ve dış kaynaklardan hizmet ve/veya gerekli yatırım maliyetlerini edin.
• Her bir alternatif plan için işletme maliyetlerini çıkar ve her bir alternatifin kıyaslamalı maliyetlerini gösteren bir tablo hazırla. 
• Aynı zamanda, benzer bir tablonun ayrı bir kopyasında, her bir alternatifin kalitatif faydaları ve risklerinin kıyaslamasını yap.
• Alternatifleri karşılaştır, en iyisini seç; diğerlerine de kabul ettir.
 
Çıktı: Kabul edilmiş ne-yapmalı kararı.

6. Yapılacaklar listesini detaylandır ve hazırla

 
• Seçilmiş ne-yapmalı planınızı desteklemek için gerekecek her bir detayı veya spesifikasyonu kontrol et ve göz önünde bulundur.
• Planın uygulanmasını ve kurulumunu başarmak için gerekli sizin ve/veya grubunuzun yapması gereken işlerin bir listesini çıkar.
• Özel bir kaynak gerekip gerekmediğini belirle.
• Her bir iş için kendinize ve/veya grup elemanına sorumluluk ata. 
• Her bir işi zamanla.
• Eğer planlayan kişi aynı zamanda yapan kişi de ise, bu kişi zamanlanmış işlerin periyodik performansını ilan etmek ve gerekli uygun aksiyonları gerçekleştirmek isteyecektir.
 
Çıktı: Adım 5’deki ne-yapmalının tamamlanması, onaylanması ve YAP aşamasına hazır olmanın uygulama planı 

 

 

Detaylı proje planı

 

Bu diyagram spesifik bir projeyi planlarken gereken bazı unsurları tanımlamak için daha detaylı bir planlama sürecini göstermektedir.

 

 

2012-2014 Institute for High Performance Planners. All rights reserved.