Institute of Industrial and Systems Engineers

 

 

IIE, kendisini Endüstri Mühendisliği mesleğinin ve kalite ve üretkenliliği iyileştirmekle uğraşan bireylerin desteğine adamış, dünyanın en büyük profesyonel topluluğudur. 1948’de Atlanta, ABD'de kurulmuş olan IIE, endüstri mühendisliği için uygulama, öğretim, eğitim, araştırma, ve geliştirme konularında liderlik sağlayan uluslararası ve kar amacı gütmeyen bir enstitüdür.

 

Endüstri Mühendisliği nedir? (IIE resmi tanımı)

 

Endüstri Mühendisliği insan, materyal, enformasyon, ekipman ve enerji entegre sistemlerinin tasarımı, iyileştirilmesi ve kurulumuyla ilgilidir. Matematik, fizik ve sosyal bilimler ile birlikte, mühendislik analizi ve tasarımı prensip ve yöntemlerinde uzmanlaşmış bilgi ve kabiliyet kullanarak bu sistemlerden edinilecek sonuçları belirler, öngörür ve değerlendirir. 

 

IIE aşağıdaki konularda uluslararası olarak tanınmaktadır: