Eğitimler

 

Benzersiz Yaklaşımımız

 

2000'den fazla projedeki pratik deneyimlerden elde edilerek 20 ayrı ülkede 15,000'den fazla yönetici, mühendis ve planlamacıların katılmış olduğu çeşitli eğitimler, seminerler veya çalıştaylar, işbirliği içinde olduğumuz başlıca üniversiteler ve endüstri kurumları aracılığı ile müşterilerimize ait veya genel katılıma açık yerlerde sunulmaktadır. Her kurs bir veya daha fazla sistematik planlama yöntemine dayanmaktadır. Yöntemlerimiz çok iyi dokümante edilmiş ve kolaylıkla öğrenilebilmektedir.

 

Eğitimlerimizde rehberli keşif yaklaşımını kullanıyoruz. Katılımcılar yalnızca dinlemek veya izlemek yerine, sürekli bir uygulama içindeler. Her kurs, sizlere aşama aşama bir projeyi yürüterek öğretilen yöntemleri başarıyla uygulayabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Bütün kurslar, dünya genelindeki danışmanlık tecrübesi ile, 2000'den fazla proje ve tesisten alınmış vaka çalışmalarını ve problemlerini barındırmaktadır. Vaka çalışmalarını müzakereler şeklinde uygulamalı olarak size sunuyoruz.

 

Programlar ihtiyaçlarınıza göre yenilenebilmekte ve mevcut ihtiyacınıza uygun örnekler ile güçlendirilebilmektedir. Veya, sizin aktif planlama ve iyileştirme projeleriniz ile örnek olaylarımız değiştirebilmektedir. Kurs süreleri iki günden dört güne çeşitlilik göstermektedir, ve proje takımları için idealdir. Üç veya daha fazla günlük kurslar, katılımcıları en önemli yöntemlerimiz için resmi sertifika (opsiyonel) sınavına hazırlamaktadır.

 

Önce uygulamacıyız, sonra eğitimciyiz. Ekibimiz, yönetici, mühendis, takım lideri veya danışman olarak yıllara dayanan tecrübelere sahiptir. Kendi uzmanlık ve eğitmenlik alanlarında çok sayıda iş bitirmişlerdir. Eğitim esnasında bu tecrübeleini yoğun bir şekilde kulanmaktadırlar. Esas olarak danışman oldukları için, sürekli uzmanlıklarını yenilemekte ve katılımcıların ihtiyaç ve beklentileri ile bağlantılarını sürdürmektedirler. 

 

Sertifikalı eğitmenler, yöntem esaslı eğitim malzemelerimize, şirket içi kullanım için lisans verebilirler. Eğitmenlerimiz, müşterilerimizin ileri düzeydeki iş tecrübelerini ve bilgi sistemlerini etkili bir şekilde kullanabilmeleri için tasarlanmış, yönetici eğitimleri, karşılaştırmalı değerlendirme, ve misyonları çalışma konusunda deneyimlidir.

 

Beklentiniz Ne Olabilir?