Destekten Yararlanma Şartları

Türkiye’de faaliyette bulunan ticari ve/veya sınai işletmeler ve yazılım sektöründe bulunan firmalar (“Turquality” desteğinden faydalananlar hariç,) Ekonomi Bakanlığı’na bağlı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen eğitimde devlet yardımından faydalanmaktadırlar.

Sertifika Programları Ana Sayfasına Geri Dön

 

Ödeme

 

Eğitim alan şirketlerin 2010/8 sayılı Tebliğ kapsamındaki eğitim faaliyetlerinin % 70 ‘lik hibe usülü destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için aşağıda yer alan ödeme başvuru belgeleri, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde, eğitim hizmetini alan şirket tarafından Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü/Bölge Müdürlükleri) ibraz edilir.

Ayrıca, destekten yararlanması uygun görülen şirketin SGK’dan alınmış borcu bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borcu yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü/Bölge Müdürlükleri)  ibrazını müteakip Ekonomi Bakanlığı, hak ediş miktarına ilişkin ödeme yazısını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na, bilgi yazısını ise destek ödemesinin yapılacağı şirkete gönderir.


Ödeme Başvuru Belgeleri

 

Eğitim programına katılan şirket tarafından Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü/Bölge Müdürlükleri) sunulacak belgeler :

  • Ödeme Talep Formu (EK G-1)
  • Taahhütname (EK G-2)
  • Eğitim programına katılan şirketin, eğitim programı ücretinin tamamını bankacılık kanalıyla ödediğine ilişkin Ödeme Belgesinin (banka onaylı dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri) aslı veya İhracat Genel Müdürlüğü/Bölge Müdürlükleri, noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı nüshası
  • Güncel Ticaret Sicili Gazetesi’nin örneği
  • Eğitimci tarafından eğitim programına katılan şirket için düzenlenen Faturanın aslı veya İhracat Genel Müdürlüğü/Bölge Müdürlükleri, noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı nüshası
  • Eğitim programına; şirket ortağının katılması durumunda, kişinin şirkete ortaklığını gösterir güncel Ticaret Sicili Gazetesi’nin örneği, şirket çalışanının katılması durumunda, söz konusu şahsa ait SGK Bildirgesi (eğitim programının başlangıç ve bitiş aylarına ait)
  • Eğitim programına işe yeni başlayan bir şirket çalışanının katılması halinde, söz konusu çalışana ilişkin “İşe Giriş Belgesi”
  • İmza Sirkülerinin aslı veya İhracat Genel Müdürlüğü/Bölge Müdürlükleri,  noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı nüshası